Per Radio

Radio Ulpiana është themeluar në vitin 2019


Sinjali për herë të parë drejtëpërdrejtë nga Prishtina, është lëshuar

me 22 Maj 2019 në ora 10:15 në www.radioulpiana.net


Radio Ulpiana, programin  tani për tani e transmeton vetëm përmes

internetit dhe atë 24 orë në ditë e 7 ditë në javë.


Argëtimi i dëgjuesve, informimi i saktë dhe zgjerimi i radios janë

synimet që i ka para vetës për të i përmbushur kjo radio.


Radio Ulpiana gjithmonë do të jetë një radio për te gjitha moshat më

respektin më të madh për çdo dëgjues ngado që e degjojnë Radion

Ulpiana .


Me Ju – Radio Ulpiana- Prishtinë , Republika e Kosovës.